Kohti elämänmittaista terveyttä

Terveenä pysyminen on yksi tärkeimmistä asioista elämässämme. Asian tärkeys saattaa kuitenkin helposti unohtua niin kauan, kun kaikki on hyvin. Usein vasta sairastumisen myötä heräämme asettamaan terveyden etusijalle ja katsomaan uudella tavalla omaa toimintaamme terveytemme edistämiseksi. Terveys on kuitenkin asia, josta meidän tulisi huolehtia aina, riippumatta siitä olemmeko terveitä vai sairastummeko, koska lopulta terveydentilamme määrittää elämäämme hyvin monella tavalla.

Terveys on henkilökohtaista

Vaikka emme voi hallita kaikkea, on päivittäisillä elintapavalinnoillamme valtava vaikutus terveyteemme. Terveyden ylläpitäminen ei tarkoita elintapojemme muuttamista joksikin, jota inhoamme, vaan sellaisten kestävien ja tietoon perustuvien valintojen tekemistä, jotka auttavat meitä elämään terveenä pidempään.

Terveys ei ole pelkästään henkilökohtaista

Elämä ei tapahdu eristyksissä muista ihmisistä. Olemme tärkeitä läheisillemme, ja läheisemme ovat tärkeitä meille. Terveydentilamme vaikuttaa oman elämämme lisäksi myös muiden ihmisten elämään. On hienoa saada nauttia pitkästä ja terveestä elämästä, mutta vielä hienompaa on jakaa se toisten ihmisen kanssa.

Lopulta terveys koskettaa meitä kaikkia

Terveet ihmiset ovat avain myös yhteiskunnan menestykseen. Kun olemme terveitä, pystymme tekemään enemmän ja paremmin sellaisia asioita, joista välitämme. Kun toteutamme meille tärkeitä asioita, inspiroimme usein samalla myös ympärillämme olevia ihmisiä toimimaan samoin. Tästä syntyy positiivinen kehä, joka ruokkii yhteiskuntamme ja lopulta koko maailman kehitystä. Siksi elämänmittaisen terveyden tavoittelu on myös yhteiskunnallisesti tärkeää.

Ennaltaehkäisevän terveyden rakennuspalikat

Keskitymme usein siihen, millainen terveydentilamme on tänään. Terveenä pysyminen myös huomenna on kuitenkin se, joka lopulta määrittää, kuinka monta vuotta saamme elää tervettä elämää. Siksi meidän täytyy terveyden nykytilan selvittämisen lisäksi pystyä ennakoimaan myös tulevaa terveyttä. Elämänmittaisen terveyden ylläpitäminen edellyttää, että tiedämme, minne olemme menossa ennen kuin pääsemme perille.

Tiedon vallankumous

Ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi tarvitaan parempaa tietoa. Nightingale Healthin kehittämä verianalyysi tuottaa yhdestä verinäytteestä huomattavasti enemmän molekyylitason tietoa kuin perinteinen veritesti. Tieto auttaa meitä ymmärtämään paremmin yleisten elintapasairauksien taustalla olevaa biologiaa. Molekyylitason tieto ei kuitenkaan yksin riitä. Pääsymme globaaleihin terveystietovarantoihin on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet yhdistämään verianalyysimme tuottaman molekyylitason tiedon terveystietovarantojen sisältämään tosielämän tietoon ihmisille puhjenneista sairauksista sekä muista muutoksista heidän terveydentilassaan. Tämän vuoksi pystymme tunnistamaan etukäteen ihmisiä, joille on todennäköisesti kehittymässä jokin yleisistä elintapasairauksista, ja näin mahdollistaa sairauksia ennaltaehkäisevät toimet ajoissa.

Vallankumous antaa avaimet sinun käteesi

Meidän on kehitettävä tavallisille ihmisille tarkoitettuja terveyden edistämisen työkaluja. Perinteiset verestä saatavat biomarkkeritulokset on suunnattu lääketieteen ammattilaisten käyttöön. Meille muille terveyden edistämisen työkalujen tärkein tehtävä on auttaa meitä ymmärtämään, miten pysymme terveenä mahdollisimman pitkään. Siksi Nightingale Health on kehittänyt uudenlaisen ennaltaehkäisevän terveyden työkalun, jolla on yksittäisten veriarvojen toimittamisen sijaan kyky ennustaa nimenomaan terveiden vuosien määrää ja tuoda ymmärrystä tulevaisuuden sairastumisriskeistä. Tekemällä pieniä muutoksia elintapoihin ja seuraamalla työkalun avulla muutosten vaikutusta terveiden vuosien määrään ja sairastumisriskeihin, saamme mahdollisuuden itse muuttaa terveytemme suuntaa. Tämä on globaalin ennaltaehkäisevän terveysjärjestelmän alku, ja kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Terveystieto on demokratisoitava

Ennaltaehkäisevä terveysjärjestelmä, jossa jokainen voi vaikuttaa terveyteensä paremmin, toimii ainoastaan, jos mahdollisimman monella ihmisellä on mahdollisuus saada ymmärrettävää ja hyödyllistä tietoa omasta terveydestään. Teknologiamme avulla kuka tahansa voi ottaa verinäytteen kotona edulliseen hintaan. Kotinäytteenotto ja edullinen hinta luovat edellytykset mahdollisimman monelle hyödyntää teknologiaamme vuosittaisiin tarkastuksiin ja jatkuvaan henkilökohtaisen terveyden seurantaan. Näin pystymme luomaan tasa-arvoisemman perustan ennaltaehkäisevän terveyden toteuttamiseksi.

Lataa Livit by Nightingale Health